Home

Kémiai egyenletek

A kémiai egyenletek mindig kémiai reakciókat írnak le. Az egyenletek felírásával foglalkozunk ezen a videón. A bal oldalon lesznek a kiindulási anyagok, a jobb oldalon pedig a termék. A két oldalnak mindig egyensúlyban kell lennie. Megtanuljuk rendezni a kémiai egyenleteket, figyelembe vesszük a tömegmegmaradás és a. Kezdőknek szól. (Általános iskola, 7. évfolyam.) A kémiai változás leírása egyenlettel. A kémiai egyenlet felírásának lépései. Egyenletrendezés.A töltőtollat.. Kémiai egyenletek . 1. Fe+S ==== FeS vas+kén =vas-szulfid (sz) (sz) (sz) 2. 2Mg+O 2 ==== 2Mg

Kémiai egyenletek - Tananya

Feladatok kémiai egyenletekkel. 1) Rendezzük az alábbi egyenleteket az oxidációsszám-változások alapján! 2) Írjuk fel az alábbi, vizes oldatban lejátszódó reakciók sztöchiometriai és ionegyenletét! bárium-klorid-oldat + kénsav-oldat. nátrium-karbonát-oldat + kénsav-oldat egyenletek_1.notebook December 06, 2011 Egyenletek I. Osztályzat: «grade» Tárgy: Kémia Dátum: «date» 1a hidrogén égése A H2+O2=H2O B2H2+O2=H2O C H2+O2=2H2O D 2H2+O2=2H2O 2a magnézium égése A Mg+O=MgO B2Mg+O 2=2MgO C Mg2+O2=2MgO D 2Mg+O2=MgO 3a nátrium égése A 4Na+O2=2Na2O B2Na+O2=Na2O C 4Na+O2=4NaO D Na+O2=NaO2 4a magnézium.

Kémiai egyenlet alapok - YouTub

A kémiai egyenletek kiegyensúlyozása azt jelenti, hogy az ebben az egyenletben található összes elemnek azonos számú atomja van mindkét oldalon. Ennek eléréséhez szükséges a kiegyenlítési módszerek alkalmazása a reakcióban jelen lévő minden egyes fajhoz megfelelő sztöchiometrikus együtthatók hozzárendeléséhez A kémiai egyenlet fő részei. A kémiai egyenletek különböznek a matematikai egyenletektől, mivel a kémiai reakció két része a reakció előzményeit és az azt követő időszakot jelenti.. A matematikai egyenletekben egyenlő jel (=) választja el az egyenlet két részét. Az egyenlő jeleket nem használják kémiai egyenletekben ‪Kémiai egyenletek rendezése Érettségi alapegyenletek (pdf) Érettségi egyenletek gyakorlás (ppt) Érettségi egyenletek gyakorlás (randomizált)(ppt egyenlet, kémiai reakciók . 0. Középiskola / Kémia. Válasz írása Válaszok 1. bongolo { } megoldása 4 éve. Nem kész egyenletek ezek, nem azonos mennyiségű anyag van a két oldalon. Nézzük mondjuk az elsőt: Cu ugyanannyi, 2N is ok, de O-ból bal oldalon van 6, jobb oldalon 5..

Általános iskola, 8. évfolyam számára készült, az egyenletírás algoritmusának begyakorlására szolgál A kémiai egyenletek lehetnek kiegyensúlyozatlanok vagy kiegyensúlyozottak . Egy kiegyensúlyozatlan egyenlet felsorolja a reagenseket és a termékeket, de a köztük lévő arányt nem. Egy kiegyensúlyozott kémiai egyenletnek azonos száma és típusa van a nyíl mindkét oldalán. Ha ionok vannak jelen, akkor a nyíl mindkét oldalán.

Kémiai egyenletek - picurbilbo

  1. 9. osztály Angol Biblia Biológia Dolgozat Egyenlet Egyetem Érettségi Feladat Fizika Fogalmazás Földrajz Függvény Geometria Házi Házi feladat Irodalom Iskola Kémia Lecke Magyar Matematika Megoldás Nyelvtan Oktatás Szám Számolás Tanulás Történelem Ver
  2. Olyan kémiai egyenlet, amely a reakció lényegét azzal emeli ki, hogy csak a reakcióban ténylegesen átalakuló ionokat és molekulákat tünteti fel. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Csapadékképződéssel járó reakció
  3. Távoktatás magyar nyelven Kémia, 7. osztály, 48. óra, Kémiai reakció
  4. Az ilyen egyenletek rendezésekor az anyagmérleg mellett figyelembe kell venni a töltésmegmaradás elvét leíró töltésmérleget is. A töltésmérleg figyelembevétele nem feltétlenül szükséges, de hasznos lehet a semleges részecskékbõl álló reakcióegyenletek rendezésekor is. Kémiai jelentése csak a rendezett.

Kémiai egyenletek - Tananyago

  1. Kémia Egyenletek Óvoda Általános iskola Középiskola Egyetem-Főiskola Felnőtt képzés Nyelviskola-alap Nyelviskola-közép Nyelviskola-felső 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztál
  2. A kémiai egyenlet a tömegmegmaradás elvének is eleget tesz, tehát a két oldalon szereplő vegyületek tömege megegyezik. Az ionegyenletek a folyamatok lényegét a sztöchiometriai egyenleteknél hűebben tükrözik. Ezekben csak a reakcióban ténylegesen átalakuló ionok, molekulák szerepelnek
  3. A kémiai reakció változás, az anyagnak új anyaggá történő átalakulása.A kémiai reakciók többnyire együtt járnak fizikai változással is (például hőfejlődés, halmazállapot-változás, színváltozás), azonban attól megkülönbözteti az anyag lényegét érintő, a kiindulásitól eltérő kémiai valóság.. A kémiai változásokat, más néven kémiai reakciókat.
  4. A kapott egyenlet: 10 Br-+ 2 BrO 3-+ 12 H + = 6 Br 2 + 6 H 2 O . illetve egyszerûsítve: 5 Br-+ BrO 3-+ 6 H + = 3 Br 2 + 3 H 2 O . Elektródfolyamatok felírása. Az ion-elektron részreakciókkal való mûveletek megismerése alapvetõ fontosságú az elektródfolyamatok felírása szempontjából
SZERVES KÉMIA I

Szerves kémia Metán és klór reakciója UV-fényre (4) Dietil-éter előállítása Etén brómaddíciója Etin (acetilén) és Na reakciója Etin vízaddíciója, majd izomerizáció Etin és sósav (régi vinil-klorid gyártás) Benzol brómszubsztitúciója Benzol nitrálása Klóretán és NaOH (2) Etén (etilén) hidratálása, etil. A kémiai egyenletek mindig kémiai reakciókat írnak le. Az egyenletek felírásával foglalkozunk ezen a videón. A bal oldalon lesznek a kiindulási anyag a kémiai egyenletek kiegyensúlyozása azt jelenti, hogy helyesen írja be a kémiai egyenletet, hogy a nyíl mindkét oldalán azonos mennyiségű tömeg legyen. ebben A részben, elmagyarázzuk, hogyan kell egyensúly kémiai egyenlet segítségével egy valós példa, a kémiai egyenlet, amely akkor fordul elő, amikor a vas rozsdásodik:. A kémiai egyenletek vagy reakcióegyenletek a kémiai reakciók gyors kvalitatív és kvantitatív megfogalmazása. Például a metán égése oxigénben: C H 4 g + 2 O 2 g → C O 2 g + 2 H 2 O g + Q {\\displaystyle \\mathrm {CH_{4}g+2\\ O_{2}g\\rightarrow CO_{2}g+2\\ H_{2}Og+Q} }. ΔH < 0 és a reverzibilis megfordítható Haber-folyamat, az ammóniaszintézis: N 2 g + 3 H 2 g ⇌ 2 N H 3 g. 5. Kémiai egyenlet (sztöchiometria) 5.1. Szervetlen kémiai feladatok. 5.2. Szerves kémiai feladatok. alapszint - megoldások. alapszint - megoldások.

kémiai egyenletek levezetésére a kémiai reakciók narratív leírásából. írja és egyensúlyozza a kémiai egyenleteket molekuláris, teljes ionos és nettó ionos formátumban. az előző fejezet elemszimbólumok használatát vezette be az egyes atomok ábrázolására., Amikor az atomok nyerünk vagy vesztünk elektronok hozam ionok. A kémiai egyenletek kiegyensúlyozásakor az utolsó lépés az oxigén- és hidrogénatomokra vonatkozó együtthatók hozzáadása. Ennek az az oka, hogy általában többféle reagensben és termékben jelenik meg, ezért ha először foglalkozik velük, általában extra munkát végez Örömmel segítünk nehéz kémiai egyenletek és egyebek esetén. Kérjen segítséget szakembertől, és élvezze a legjobb pontszámokat. 0152 / 059-163-52. Kérjen visszahívást! Most új: A szerzők megbeszélése a megrendelés leadása után. Cél: kifogástalan minőség! A szolgáltatás közepes minőségi szinttől érvényes

Általános kémia Sulinet Tudásbázi

Nem értem a Kémiai egyenletet

4. Kémiai egyenletek rendezése, sztöchiometria A kémiai egyenletírás szabályai (ajánlott irodalom: Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, Példatár) 1.tömegmegmaradás, elemek átalakíthatatlansága → → az egyenlet két oldalán az egyes atomok száma, így a két oldal tömege megegyezi A kémiai egyenlet egy olyan kémiai reakció leírásának egyik formája, amelyben az egyes vegyi anyagok nevét kémiai szimbólumukra cserélik. A kémiai egyenletben a nyíl iránya azt az irányt jelöli, amelyben a reakció lejátszódik. Az egyirányú reakciókhoz egy nyíl segítségével balról jobbra mutatunk k = kémiai egyenlettel Ahol külön nincs jelölve, csak kémiai egyenlet kell. Határidő: 2014. december 6. Követelmény: a fentiekből 10 egyenletet kérdezek, 6 hibátlanra elégséges, 9-re jeles jár, közte lineárisan változik. Jó tanulást! T. T

Kémia, 7. osztály, 51. óra, Kémiai egyenletek Távoktatás ..

A kémiában, egy szó egyenlet egy kémiai reakció kifejezett szavak helyett kémiai képletek. Egy szó egyenletet kell jelölni a reaktánsok (kiindulási anyagok), termékek (végződő anyagok), és irányát a reakció olyan formában, hogy fel lehetne használni, hogy levelet kémiai egyenlet Kémiai egyenletek, kémiai képletek 4a. Számítás reakcióegyenlet alapján. Termelési százalék, szennyezettség. 4b. Ismeretlen vegyületek azonosítása. Összegképlet (tapasztalati képlet) meghatározása vegyület tömegszázalékos összetételének ismeretében. Molekulaképlet meghatározása a tömegszázalékos összetétel.

Kémiai egyenlet (sztöchiometria) kémiai reakciók leírása összegképletek (molekulaképletek): megadja a molekulában lévő atomok vegyjelét és számá 7-es kémia - kémiai egyenletek. janivagyok kérdése 258 1 éve. A magnézium és a klór reakcióját a következőképpen jelöljük: Mg + Cl2 —> MgCl2 a, Mit tudsz megállapítani a jelölésből? Írd le szavakkal a végbemenetel változását! b, Vizsgáld meg a reakciókban részt vevő anyagok anyagmennyiségét!.

Egyenletek 2. Szerves kémia. Jód oldódása (elvégzendő) Három számozott kémcsőben etil-alkohol (vagy aceton vagy etil-acetát), desztillált víz és benzin található. Adjon mindegyikhez 2-3 kis jódkristályt, majd óvatosan rázza össze a kémcsövek tartalmát! Figyelje meg a bekövetkező változást és azonosítsa az anyagokat A kémiai egyenlet a vegyi reakció szimbolikus ábrázolása szimbólumok és képletek formájában, ahol a reagens entitások a bal oldalon, a termék entitások pedig a jobb oldalon találhatók. Az entitások szimbólumai és képletei melletti együtthatók a sztöchiometrikus számok abszolút értékei . Az első kémiai egyenletet Jean Beguin ábrázolta 1615-ben Kémiai reakciók is oszthatók típusok: exoterm (hőleadási fordul elő) és endoterm (elnyelve a hőt). Hogyan lehet megoldani az egyenleteket kémiai reakciók . Ez a kérdés az aggodalomra sok diák. Mi predlegaem néhány egyszerű tipp, hogy megmondja, hogyan kell tanulni, hogy megoldja a kémiai egyenletek

A sebességi egyenlet és a kémiai egyensúlyi állandó közötti kapcsolat. Vizsgáljuk meg az . A + 2B AB2. egyensúlyra vezető kémiai reakciót. Az egyensúly feltétele, hogy az átalakulás reakciósebessége egyezzen meg a visszaalakulás sebességével. Tételezzük fel, hogy a felírt reakció elemi reakció, tehát A kémiai egyenletek adott tömegű (arányú) anyagok reakcióját írják le. A jól felírt egyenlet alapján számításokat végezhetünk. Lépések: a., A feladat értelmezése: Pl.: Hány gramm magnéziumot kell elégetni 8 gramm magnézium-oxid előállításához Kémiai reakció kialakulása. A kémiai egyenlet áll a kémiai képletek a reaktánsok (a kiindulási anyagok) és a kémiai képlete a termékek (anyagok képződnek a kémiai reakció). A kettőt egy nyíl szimbólum választja el egymástól (→ általában hozamként olvasható), és minden egyes anyag kémiai képletét pluszjel választja el a többitől

Kémiai egyensúlyok 1. oldal kémiaérettségi.hu Kémiai egyensúlyok Írta: Durkó Gábor (gabor@kemiaerettsegi.hu) Sok kémiai reakció nem megy végbe teljes mértékben, a reakció beindulása után bizonyos idő elteltével a kiindulási anyagok és a termékek között egyensúly alakul ki. Ilyenkor azt tapasztaljuk Start studying Emelt kémia egyenletek, fogalmak... :). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools A kémiai egyenletek vagy reakcióegyenletek a kémiai reakciók gyors kvalitatív és kvantitatív megfogalmazása. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kémiai egyenlet Redukálósor alkalmazása az egyenletek felírásában: Nátrium, nátrium-hidroxid, nátrium-klorid, Kálcium, kálcium-karbonát, égetett mész, oltott mész, gips

A kémiai egyenletek írásakor kihagyjuk az együtthatók helyét és a tanuló lépésenként rendezi. Formai megoldások: A képi információnak is ugyanolyan jelentőség tulajdonítható, mint a szövegnek, sőt motivációs hatása még nagyobb. Az ábrák a lap szélén elhelyezkedő margón foglalnak helyet, hogy ne szakítsák meg a. Kémiai egyenlet alapok · Kezdőknek szól. (Általános iskola, 7. évfolyam.) A kémiai változás leírása egyenlettel. A kémiai egyenlet felírásának lépései. Egyenletrendezés.A töltőtollathogyan kezdeményezzek beszélgetést . Szerző: Hajnalka Mahlkidobó er ‪Kémiai egyenletek rendezése

Kémiai reakciók ppt, a szerves kémiai reakciók egyik

Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai számításokat tudjanak végezni, a tanulóknak a 7-8. évfolyamon meg kell ismerkedniük az anyagmennyiség fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a részecskeszemléletet, amennyiben megtanulják, hogy a kémiai reakciók során a. A kémiai egyenletek rendezése a kémia egy olyan része, mely sokak számára gondot jelent. Ennek ellenére, én azt gondolom, hogy ha alaposan, lépésről lépésre végignézzük a rendezés menetét, nem lehet gondunk vele kémiai egyenlet (reakcióegyenlet, sztöchiometrikus koefficiens, sztöchiomertiai összeg) Egy kémiai folyamat (reakció) mennyiségi leírása a résztvevő részecskék (atomok, molekulák, ionok stb.) jeleivel, például: . xA+yB -> zC+wD . Az egyszerű nyíl egy irreverzibilis reakciót jelez, a reverzibilis reakcióknál kettős nyilat (<->) használna

Kémiai egyenletek kiegyensúlyozása Módszerek és példák

A teszt a kémiai egyenletekről tanultakat kérdezi ki Tőled. A feladatsor 15 kérdésből áll. Egy kérdésre néha több válasz is adható. Az összes feladat megoldása után %-os eredményed a kép tetején lesz látható Kémiai egyenlet Fogalmi szint sztöchiometriai egyenlet, tömegmegmaradás törvénye, ionegyenlet, töltésmegmaradás elve. Értse, értelmezze a kémiai egyenlet minőségi és mennyiségi jelentéseit, az egyszerű sztöchiometriai egyenletek írásának alap-elveit, az egyszerű ionegyenletek írásának alapelveit Kémiai tulajdonságok. Sav-bázis jelleg: a vízhez viszonyítva savak. A szubsztituensek hatással vannak a savi erősségre. Ezek egy-két atomnyi távolságban hatnak, ha a szubsztituens elektronszívó (pl. halogén), a proton leadásakor keletkező aniont stabilizálja, és így növeli a savi erősséget! Így például a triklór. Fizikai kémia 1. vizsgatételek (termodinamika rész) 1. A kémiai termodinamika tárgya. Termodinamikai rendszerek. A munka, a h ő és a bels ő energia, ezek mérése. 2. A termodinamika axiómái. Entrópia- és energia-alapú fundamentális egyenletek. 3. Állapotegyenletek és azok viszonya a fundamentális egyenletekhez. 4

Energia 1

Melyek a kémiai egyenlet részei? / kémia Thpanorama

A legfontosabb különbség a molekuláris egyenlet és az ionos egyenlet között az, hogy a a molekuláris egyenlet a reagenseket és a termékeket molekuláris formában mutatja, míg az ionos egyenlet a reakcióban részt vevő ionos fajokat mutatja.. A kémiai reakciók a kémiai vegyületek közötti kölcsönhatások, új vegyületek létrehozására vagy kémiai szerkezetük. kémiai egyenlet - Lásd még: kémia, egyenlet, kémiai képlet - termék, szolgáltatás, gyártás, szolgáltató, gyártó, kölcsönző, bérlet.

Sokszínű Vidék. 2019. 07. 28. 15:25 Elengedhetetlen szív, az izomzat, az idegrendszer megfelelő működéséhez, az anyagcsere folyamatokhoz és a csontok fejlődéséhez Kémiai egyenletek - Itt sok minden érdekes dolgot meg tudsz nézni.Ha találok valami érdekeset egyből felteszem az oldalra!Tanulást is segítem : Kezdőknek szól. kémiai egyenlet fordítása a magyar - angol szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén

‪Kémiai egyenletek rendezése

Zsírégető kémiai egyenlet negatív töltésű polimer szálak, vagy rostok, mintegy oda vonzzák a vízmolekulák zsírégető kémiai egyenlet töltésű részét, amely vízmolekulák ott rendeződnek. Ez egyfajta kötést jelent a víz és a polimer közt. Adhéziós erőknek nevezik e rendező erőket Kémiai egyenletek, sztöchiometria. Ionegyenletek. Oxidációs-redukciós reakciók, redoxi egyenletek. Termokémia. Termokémiai alapfogalmak. Reakcióhők és termokémiai egyenletek. A reakcióhő mérése. Hess tétele. Képződési entalpiák és a reakcióhő. Kémiai egyensúlyok. Az egyensúlyi állandó kvalitatív értelmezése Kémiai egyenletek - Itt sok minden érdekes dolgot meg tudsz nézni.Ha találok valami érdekeset egyből felteszem az oldalra!Tanulást is segítem : 4. Kémiai egyenletek rendezése, sztöchiometria A kémiai egyenletírás szabályai (ajánlott irodalom: Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, Példatár) 1.tömegmegmaradás, elemek átalakíthatatlansága → → az egyenlet két oldalán az egyes atomok száma, így a két oldal tömege megegyezi

Érettségi egyenletek Kémia Munkaközössé

Kémiai egyenletek összeadása On december 21, 2020 by admin. Ez olyan dolog, ami kevésnek tűnhet, de engem zavar Úgy értem, nagyon, nagyon zavar. A következő kérdést a savak és bázisok Brønsted-Lowry elmélete, és különösen az ammónia és a sósav semlegesítési reakciója fejezi ki. Amikor a sósavat vízben oldom, a. A kémiai egyenletek kiegyensúlyozása a kémia alapvető készsége. A reakció előtti kémiai reakciók ugyanannyi atomot tartalmaznak, mint a reakció után. A tíz kémiai teszt kérdéseinek gyűjteménye a kiegyensúlyozó kémiai reakciókkal foglalkozik. 1. kérdé Kémia app leletek választ kémiai reakciók egyenletek akkor is, ha a jobbra vagy balra ismeretlen. Az alkalmazás segítségével a szerves és szervetlen kémia. A reakciókat mutatja egy szokásos, és ionos formák. A szerves reakciókat mutatjuk képkén Kémia 7. osztály . Az atomok felépítése. Letölthető ppt-k a Google Drive-on keresztül Bevezetés a kémiába. Letölthető ppt-k a Google Drive-on keresztül Kémiai alapismeretek. Letölthető ppt-k a Google Drive-on keresztül A kémiai átalakulások. Letölthető ppt-k a Google Drive-on keresztül. Kémiai egyenletek alapján végzett számítások, ha a reagensek egyike fölöslegben van. Категорія: Kémia. E téma tananyaga segít nektek: meghatározni, hogy a reagensek teljes mértékben elhasználódtak-e a reakcióban; meghatározni a reakcióterméket, ha az egyik reagens fölöslegben van

Leszokni a súlygyarapodásról szóló fórumról Hogyan lehet

Kémiai egyenletek rendezése - Hogy kell ilyen egyenleteket

Egyenletek - feladatok és megoldások. TudományPláza 2017/05/05 165.6k Views. Olvasási idő: 18 perc Oldd meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán! 1. feladatcsoport. a.) 3x + 5 = 23: MEGOLDÁS. 3x + 5 - 5 = 23 - 5 3x = 18 (ezt osztom 3-mal, hogy megkapjam az x-et) x = 6. elrejt - Kalgonizálás: olyan kémiai eljárás, amelynek során az alumínium fűtőszálról lerobban 10 centi vízkő, és az rögtön csillogni kezd, a háziasszony szemével együtt. Annyira forradalmi eljárás, hogy még a mosógépszerelőnek öltözött statiszták is megdöbbennek, és az ő szemük is csillogni kezd

Vízkémia IPPT - Exponenciális egyenletek PowerPoint PresentationПрезентация на тему: &quot;1 Oxidáció és Redukció A kémiai

Kémiai egyenlet írása közömbösítés - YouTub

A kémiai egyenletek elkészítése tehát egy bizonyos eljárást igényel. 1. szakasz. A javasolt feladat elolvasása után meg kell határozni, hogy mely vegyi anyagoknak kell jelen lenni az egyenlet bal oldalán. A + jel az eredeti alkatrészek között helyezkedik el. 2. szakasz A modernkori Holdkutatás története. A Hold (nagybetűvel) a Föld kísérőjét (holdját) jelenti. A Földtől való átlagos távolsága 384 403 kilométer, nagyjából a Föld átmérőjének 30-szorosa, más mértékegység szerint 1,3 fénymásodperc. Átmérője 3476 kilométer, hozzávetőleg a Földének negyede

Hidraulika és pneumatika | Digitális TankönyvtárIpari hosszabbító — fortum ipari hosszabbító szár 1/4

A kémiai reakciókat több szempont alapján tudjuk csoportosítani. Az egyik ilyen szempont a részecskeszám-változás.Ez alapján beszélhetünk egyesülésről és bomlásról. Egyesülés: egyesüléskor két vagy több anyagból egy új anyag keletkezik. Például a kén és az oxigén egyesüléséből kén-dioxid jön létre X. Redoxireakciók . Korábbi felfogás szerint az oxidáció az oxigénnel való egyesülés vagy a hidrogénelvonás (dehidrogénezés), a redukció az oxigén elvonás, illetve a hidrogénnel való egyesülés volt A Kémiai reakciók című fejezetben az Olvasó megismerkedhet a kémiai egyenletek rendezésével, a sztöchiometria alapjaival, a termokémia legfontosabb törvényszerűségeivel, valamint a reakciókinetika alapfogalmaival. A Kémiai egyensúlyok című fejezet többek között tárgyalja a homogén és heterogén fázisú egyensúlyokat. Egyszerű kémiai egyenletek rendezését középiskolai szinten tudott: égés, csapadékképződés, helyettesítés, stb. Gyakorlás IV/1-3., 14-17. mintapélda. Meg kell tudni állapítani a rendezett egyenletekből a (mól)arányokat. Erre a tudásra szükség lesz a sztöchiometriai számításoknál. (Bonyolult egyenletet rendezve adom meg.