Home

Gazdaságtudományi doktori iskola

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola (GSzDI) képzési struktúrája kezdettől fogva az általános gazdaságtudományi ismereteket és a konkrét kutatásokat megalapozó ismereteket egyesíti. Ennek megfelelően az első két szemeszterben azonos tantárgyakat vesznek fel a hallgatók, később pedig programokban. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Regionális Tudományi Progra ELTE Gazdaságtudományi Kar > Képzéseink > Doktori képzés > Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv, tanulmányi tájékoztató, órarend Doktori védése A doktori iskola hallgatóinak lehetősége van széleskörű nemzetközi tudományos-kutatási kapcsolatok kiépítésére a tudományterületek nemzetközi és hazai elismert intézményeivel. A Gazdaságtudományi Kar lehetőséget biztosít állami ösztöndíjas és önköltséges formában is doktori képzésre Intézmény: Kaposvári Egyetem - Gazdaságtudományi Kar Tudományági besorolás: Gazdálkodás- és szervezéstudományok A doktori iskola neve: Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola MAB határozat száma: 2019/4/VI/4/2/127

A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2021/22-es tanévre szóló felvételi felhívása, és a jelentkezés menete itt érhető el. Jelentkezési határidő: 2021. május 31. A felvételi elbeszélgetések időpontja: 2021. június (A Regionális Tudományi Program esetében a pontos időpont: 2021. június 11. 8:30 SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr. 152 likes. A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának Facebook-oldal

Doktori iskolák BME GT

a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) tagjai; beszámoló a doktori képzési és címszerzési tevékenységről (az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsának benyújtott beszámoló):2014, 2013, 2012, 2010, 2007. önértékelés a MAB akkreditációs eljárásához: 2014. Habilitációs Bizottság és Doktori Tanác Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző, s gátló tényezőket A Doktori Iskola Tanácsa a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület, amely a Doktori Iskola szakmai tevékenységét irányítja. Gazdaságtudományi Kar. A Gazdaságtudományi Kar képzései. TDK — Sikeres TDK-dolgozatok. Pályázati felhívások - 2014 Ősz A doktori ügyekkel kapcsolatban a honlapon esetlegesen nem szereplő információk ügyében kérjük keresse a Doktori Iskola titkárát, illetve látogassa meg az SZTE Doktori Intézet honlapját. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. Adatvédelem

Public courses title

Kar. Doktori Iskola neve és honlapja. Doktori Iskola vezetője. Műszaki Földtudományi . Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola. http://mfk.uni-miskolc.hu. A doktori fokozatszerzési eljárás komplex, időigényes folyamat, a doktoranduszoknak ennek megfelelően kell tervezniük. Az eljárás számos lépésében a Doktori Iskola Tanácsa és a Tudományterületi Doktori Tanács bír döntési joggal, amely utóbbi ritkán (ügyrendje alapján évente kétszer) ülésező testület Doktori képzések (PhD, DLA) A Műegyetem az országban elsőként vezette be a szervezett doktori képzést (PhD fokozat). Emellett a művészeti doktori fokozat (Doctor of Liberal Arts, DLA) az építészet magas szintű ismeretét és az önálló alkotó művelésre való alkalmasságot tanúsítja A Doktori Iskola két alprogramban hirdet felvételt: gazdálkodási és regionális tudományi alprogram. A jelentkezési lap és kapcsolódó mellékletek leadása: Miskolci Egyetem, Általános Rektorhelyettesi Titkárság, Kazár Lászlónénál (A4 épület, I. emelet, 111) A doktori iskolát működtető egyetem(ek) neve Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktori iskola neve Pszichológia Doktori Iskola Doktori iskola címe 1111 Budapest, Egry J. u. 1. T/507. Doktori iskola létesítésének éve 2004 Doktori képzés kezdetének éve 200

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskol

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA DIGITÁLIS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA A LAKOSSÁG KÖRÉBEN - ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Doktori értekezés Témavezető: Készítette: Dr. habil. Kovács Péter Szobonya Réka egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola Tanácsának elektronikus döntéshozatali eljárásrendje A BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola a COVID19 járványhelyzet miatt a következő online eljárási rendet vezeti be 2020. május 11-től kezdődően határozatlan ideig. 1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR JEGYZŐKÖNYV Csonka Pál Doktori Iskola Doktori Iskola Tanácsa 2013. szeptember 25.-i üléséről Hely: az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtára Az ülés kezdete: 16.00 h Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 8+1 f követelményekről és a doktori iskolába felvettek névsoráról rendszeresen megújított, nyilvános tájékoztató található a doktori iskola honlapján. (4) Témavezetővé válik az a témakiíró, akinek meghirdetett témájára jelentkező hallgató felvételt nyer, és beiratkozik a doktori iskolába A Doktori Iskola Tanácsa az 1999 előtt beiratkozott hallgatók vonatkozásában a következő határozatot fogadta el egyhangúan: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa a Doktori TVSZ 4 § (3) - mely szerint a hallgatói jogviszony legkésőbb a felvétel után 6 évvel.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

  1. isztratív támogatásával - a Doktori Iskola vezetője irányítja. 8. § [Témák meghirdetése és témavezetők] (1) A Doktori Iskola
  2. Tisztelettel meghívjuk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Ihrig K ároly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban projekt keretein belül megrendezésre kerülő szakmai előadásra
  3. őségbiztosítási terv 2016. szeptember 1. után.
  4. A doktori iskolák kialakítása és akkreditációja (Magyar Akkreditációs Bizottság) tudományágakhoz kapcsolódóan folyik. Az MTA 2000. évi tudományok osztályozási rendszere szerint a társadalomtudományokon belül két tudományterület került meghatározásra, amely a gazdaságtudományi területhez kapcsolódik, a gazdálkodás.
  5. A Doktori Iskola azonosító adatai. Kódszám: D54. Intézmény: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar. A doktori iskola neve: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. A doktori iskola angol elnevezése: Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies. A DI akkreditálásának.

JELENTKEZÉS A DOKTORI ISKOLÁBA. Elérhetőség: ELTE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Cím: ELTE Gazdálkodástudományi Intézet Tanulmányi Hivatal 1088 Budapest, Rákóczi út 7. fszt. E-mail: bencsik.anita@gti.elte.hu Jelentkezési időszak: 2021. április 5. - május 25. elektronikusan Jelentkezési lap igénylése és benyújtása: https://doktorifelveteli.elte.hu Széchenyi István Egyetem - Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola : Szervezet. Törzstagok. Doktori Iskola vezetője. A Doktori Iskola Tanácsa. Kari Habilitációs Bizottság. Szigorlati Bizottság Tagjai. Tiszteletbeli oktatóink. Nemzetközi kapcsolatok. Értékelés, vélemények. Önértékelés (RGDI) Hallgatói.

Dr

Gazdaságtudományi Kar. Közgazdaságtan Doktori Iskola. 6722 Szeged, Honvéd tér 6. H-6720 Pf: 454. Tel.: (62) 544-000 (37-87) Fax: (62) 54-44-99 . E-mail: garai@eco.u-szeged.hu . Doktori Iskola vezetôje: Garai László egyetemi taná A doktori iskola 2004-től az egyetem Gazdaságtudományi Karához tartozik. A Doktori Iskolában 2002 és 2012 között 116 hallgató szerzett abszolutóriumot, 61-en védték meg doktori értekezésüket és kaptak PhD fokozatot Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar - építőmérnök képzés 1782 óta Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Keresés űrla

A doktori iskola tagjai - Kaposvári Egyetem

  1. őségbiztosításának elveit és módszereit elsősorban a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (BME DHSZ), a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (BME TVSZ), vala
  2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
  3. Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20. Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:5
Dr

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. A doktori iskola tanácsa Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács. Kiírt doktori témák (doktori.hu, időszakokra kereshető) Témavezetők. Doktori iskola adatlap, működési szabályzat, képzési terv, minőségbiztosítási ter VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR LIPTÁK KATALIN A GLOBALIZÁCIÓ HATÁSA A REGIONÁLIS MUNKAERŐPIACOKRA - KIEGYENLÍTŐDÉS VAGY LESZAKADÁS? Ph.D. értekezés tézisei Témavezető: Dr. Gadócziné Dr. habil.Fekete Éva, Csc

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar - Doktori Iskola. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kezdeményezésére a BME szenátusa 2013. szeptember 23-án elfogadta a korábbi Baross Gábor Közlekedéstudományok Doktori Iskola és a Kandó Kálmán Gépészeti Tudományok (járművek és mobil gépek) Doktori Iskola összeolvadását Gazdaságtudományi Kar. Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Gyógyszerésztudományi Kar. Informatikai Kar. Doktori iskolák . Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola. Nyelvtudományok Doktori Iskola Frissítés dátuma: 2020.05.18.. Gazdaságtudományi Kar IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA (IK-GSZT-DI) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra vonatkozó) A Doktori Iskola Működési Szabályzata a Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata A doktori képzésből a jogtudományi ág 2008. szeptember 1-jével kivált, a karon a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola működik tovább. Az alapképzés négy új szakkal indult 2006 -ban: Gazdálkodási és menedzsment nappali és távoktatási tagozaton, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Nemzetközi. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Tudományok Doktori Iskola Az Egyetemi Doktori Tanács 2007. november 8-i ülésén az új követelményrendszerek hatályba lépéséig (de legalább 2008. március 15-ig) meghosszabbította az SZDT-k álta

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Oláh György Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1. §. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokoza BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR JEGYZŐKÖNYV Csonka Pál Doktori Iskola Doktori Iskola Tanácsa 2013. szeptember 25.-i üléséről Hely: az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtára Az ülés kezdete: 16.00 h Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 8+1 f A Doktori Iskola működését - a Kar Dékáni Hivatalának adminisztratív támogatásával - a Doktori Iskola vezetője irányítja. A doktori iskola vezetője a DIT tagjai közül helyettest kér fel. 8. § (1) A Doktori Iskola témajavaslatokat kér be, és PhD témákat hirdet meg. A témák és Doktori Iskolák. Agrártudományi Doktori Tanács (vezető: Dr. Pepó Péter) Állattenyésztési tudományok doktori iskola (vezető: Dr. Komlósi István) Kerpely Kálmán doktori iskola (vezető: Dr. Nagy János) Táplálkozás- és élelmiszertudományi doktori iskola (vezető: Dr. Szilvássy Zoltán A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben tisztelettel meghívja a térrel foglalkozó tudományok képviselőit a GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL című konferenciára Győr, 2012. november 23. Széchenyi István Egyete

Kar Doktori Iskola neve és honlapja Doktori Iskola vezetője Műszaki Földtudományi Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola http://mfk.uni-miskolc.hu/wp. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara az évtizedek alatt felhalmozott és a meglévő szellemi tudományos, műszaki és kutatási infrastruktúrája alapján a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola (ODT azonosító: 141) irányításával Műszaki tudományterületen a Gépészeti tudományok PhD program-ban hirdeti.

Szegedi Tudományegyetem | OTDK: Egyik kutya, másik eb

PTE Gazdálkodástani Doktori IskolaSzabályzata. A PTE Gazdálkodástani Doktori Iskolája a MAB 2019/6/IX/31/2/1322 számú határozata alapján, a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén akkreditált doktori képzést folytat, amelynek kereteit a 2011. évi CCIV törvény (Nftv), a PTE Doktori Szabályzata (PTE SzMSz 13. számú melléklete) és a PTE Gazdaságtudományi. Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézet 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Tel.: +36 62-544-831, +36 62-544-022. Fax: +36 62-544-831. e-mail: dokint@rekt.u-szeged.h Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola . Kovács András . okleveles közgazdász . Kereskedelem határok nélkül . A határ menti kiskereskedelem sajátosságai a szlovák-magyar határtérség nyugati felében . Doktori értekezés . Témavezető: Prof. Nemes Nagy József DSc. egyetemi tanár . Győr, 201

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék. Marketing és Menedzsment Tanszék. Gazdasági Elemzések Tanszék. You are not logged in. Home Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Környezetmenedzsment specializáció CSÁFOR HAJNALKA VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA, REGIONÁLIS VIZSGÁLAT AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN Doktori értekezés Témavezető Emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyam; Online felvételi tanácsadás; GPeS - Felvételi podcasto GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalkozáselmélet-és Gyakorlat Doktori Iskola SÜVEGES GÁBOR BÉLA A MAGYAR TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK PÉNZÜGYI KIMUTATÁSAINAK ELEMZÉSE ÖSSZEFÜGGÉSBEN A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETÜK VÁLTOZÁSÁVAL PhD értekezés tézisei Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Balaton Károly Tudományos vezető: Dr. Musinszki Zoltá Doktori iskola E-mail Szöveges mező. File feltöltése: (pdf, jpg, png, doc, docx): feltölthető file mérete: 3 MB Kérjük hozzájárulása megadása előtt olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat..

A Doktori Iskola oktatói. Dr. Barta Györgyi DSc, egyetemi tanár Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár Dr. Bőhm Antal DSc professor emiritus Dr. Bugovics Zoltán PhD, egyetemi docens Dr. Csizmadia Zoltán PhD, egyetemi docens Dr. Dusek Tamás PhD, egyetemi docens Dr. Farkas Szilveszter PhD, egyetemi docens Dr. Grosz András PhD, egyetemi. Oktatási innováció - idegen nyelvű tananyagok, képzések fejlesztéséhez (EFOP 3.4.3) Ihrig Károly Doktori Iskola. Tudományos Diákköri Konferenci Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Budapest, 2013. szeptembe BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szalkai Zsuzsanna A gyógyszeripari versenyképesség vizsgálata, különös tekintettel a kórházi piac szerepére Doktori értekezés Témavezető: Dr. Vágási Mária GAZDASÁG- ÉS ÜZLETPOLITIKAI TANSZÉK.

Nick Gábor | SZTAKI

Több mint 300 millió forint ösztöndíjat nyertek a Debreceni Egyetemről benyújtott sikeres pályaművek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2021-2022-es tanévre meghirdetett pályázatain A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM. DOKTORI SZABÁLYZATA Budapest, 2002. június 24. TARTALOMJEGYZÉK 1. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fejezet A doktori fokozatról általában 2. Fejezet A doktori tanácsok A doktori iskola tanácsa rendszeresen ülésező testület, amit a doktori iskola alapító tagjai. Gazdaságtudományi Kar. Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. Gyógyszerésztudományi Kar. Informatikai Kar. DOKTORI ISKOLÁK. DOKTORI ISKOLÁK. Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola. Egészségtudományok Doktori Iskola. Fizikai Tudományok Doktori Iskola. Fogorvostudományi Doktori Iskola. Földtudományok Doktori Iskola. Kémia tudományok doktori iskola; Kerpely Kálmán doktori iskola; Klinikai immunológiai és allergológiai doktori iskola; Klinikai orvostudományok doktori iskola; Laki Kálmán doktori iskola; Marton Géza állam- és jogtudományok doktori iskola; Informatikai Kar; Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Részletes információk. Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Környezetmérnöki Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. Szakfelelős. Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár Telefon: (52) 415-155/ 77828, 30-981-679

SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Home

Válogatott PhD - Budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem linkek, PhD - Budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem témában minden!.. Egyetemünk az elsők között indította el tudományos és művészeti doktori képzéseit 1993-ban, amikor az új felsőoktatási törvény az egyetemeknek visszaadta a tudományos fokozatadás jogát. Kezdetben négy karon 7 képzés indult, ma nyolc karon 21 Ph.D./DLA-képző iskola működik. 1996-tól 2020 első feléig közel 2600 védésre került sor h-4028 debrecen, kassai Út 26. | tel.: +36 52 512 700 | e-mail: zaccaria.marton@law.unideb.h Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar/ PE Keszthely Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar: Doktori iskola azonosítója: 86: Doktori iskola neve: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola: Vezetője: Török Ádám: DI elérhetősége: gsdi@gtk.uni-pannon.hu: Tudományterületi besorolása: Társadalomtudományok: Tudományág Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola; Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; Nyelvvizsgaközpont - INOK; Belső ellenőrzés; Rektori Hivatal Eseménynaptára. Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00. Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 8

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Egységes szerkezetben a 2016. október 24-i, a 2017. január 30-i, A doktori iskola vezetőjének munkáját segítő testület a Doktori Iskola Tanács h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. ÉllettudomÁnyi ÉpÜlet | tel.: +36 52 512 900 | e-mail: madi@med.unideb:h A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR. CSONKA PÁL DOKTORI ISKOLA. HONLAPJÁN! KÉRJÜK, VÁLASSZON A MENÜBŐL! INFORMATION IN ENGLISH. BME Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola // 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3. K.II.61. // Tel.: 463-1317 // Fax: 463-1773 / Születési dátum: 1982 E-mail cím: haidegger uni-obuda [pont] hu Telefonszám: + 36 1 666-5543 Legmagasabb tudományos fokozata: PhD • A tudományos fokozat tudományága: villamosmérnöki tudományok • A tudományos fokozat megszerzésének éve: 2011 • A tudományos fokozatot adó intézmény megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Centrumát a jövőben Tándor Zoltán vezeti. Az új igazgató megbízását csütörtökön vette át Szabó Zoltántól, a Klinikai Központ elnökétől Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok) Varga Zsolt. Cim: Hosszú felezési idejű radionuklidok meghatározása induktív csatolású plazma tömegspektrometriával; Témavezetők: Záray Gyula és Bíró Tamás; Év: 200 h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. | tel.: +36 52 512 900 | e-mail: phd.titkar@science.unideb.h Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek A doktori iskola vezetője: Dr. Stépán Gábor akadémikus, egyetemi taná

Tudományos osztályok. Kedves doktoranduszok, doktorjelöltek! A Doktoranduszok Országos Szövetségének 17 tudományos osztálya kezdte meg működését az elmúlt egy évben, további osztályok alakulása pedig folyamatban van. A pillanatnyi adatok szerint a 26 tudományágat megjelenítő 17 tudományos osztály alkotta rendszer több. Aktuális információk: Tisztelt Felvételiző! Felhívom a figyelmét, hogy a doktori jelentkezés benyújtása 2021-ben kizárólag elektronikus úton történik, a Jelentkezési lap és a mellékletek - minél kisebb méretű −PDF (!) formátumú elküldésével () Széchenyi István Egyetem Doktori iskolák: Állam- és Jogtudományi Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Regionális- és Gazdaságtudományi Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola Széchenyi István Egyete

A Doktori Iskola működése Budapesti Műszaki és

Doktori Iskolák Széchenyi Egyete

SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Oláh György Doktori Iskola. Munkahelyek, beosztások: 2012-2013 tudományos segédmunkatárs MTA-BME Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport. 2013-2017 tudományos munkatárs MTA-BME Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. | tel.: +(52) 512-900 / 23122 | e-mail: kommed@arts.unideb.h A karokon intézhető ügyekkel és technikai jellegű információért az iskola szerint illetékes karok Dékáni Hivatalaihoz, általános ügyekben Egri Katalinhoz (SZTE Doktori Intézet 544-022, e-mail: Egri.Katalin@rekt.szte.hu) lehet fordulni.Állam- És Jogtudományi Ka h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. | tel.: +36 52 512 900 | e-mail: info@unideb.h

Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskol

h-4032 debrecen, egyetem tÉr 1. | tel.: +36 52 512 900 | e-mail: doktori.iskola@inf.unideb:h

Kronavetter Péter - bme középülettervezési tanszékLaoues Nóra | Debreceni EgyetemSZTE Gazdaságtudományi Kar | GalériaDr